A szászvári templom centenáriuma (Egyházközségünk múltjából – 1. rész)


A szászvári Égbeszálló Boldogasszony tiszteletére szentelt templomot 1779 május 3.-án szentelték fel. Klimó György püspök szorgalmazására épült, aki a barokk kori katolikus újjászületés, a reorganizáció jeles alakja volt.
Szolgálati ideje alatt 52 templomot, 26 plébániát és 41 plébániai lakást hozott létre szerte az egyházmegyében. 1879-ben ünnepelték a szászvári templom felszentelésének 100 éves évfordulóját.
Az ünnepre méltó módon készültek fel: a toronyból nemzeti és pápai zászlók lengedeztek. A kapu zöld gallyakkal és élő virágokból formált J.H.S. feliratú koszorúval volt ékítve, a főoltárt pedig 5 méternyi nemzeti színű fűzér díszítette, amelyet a pécsi apácák készítettek el. Apáti szentmise lett volna ekkor tartva. Ezért meghívták az 1867-óta szászvári apáti címet viselő Asztl Lajos győri székesegyházi kanonokot is, de ő ezt a felkérést idős kora és betegsége miatt már nem tudta teljesíteni. Ezért Troll Ferenc pécsi éneklőkanonok jött ki egy egész napot megtéve szakadó esőben, „mint maga mondá, hol Isten dicsősége forog fenn, nem ismer akadályt, nincs előtte áldozat”
A kereszt elővitelével, egyenruhás tűzoltók kíséretében vonultak be a szertartásra. A magyar szónoklatot Pintér József apari esperes-plébános tartotta „igen élénk párhuzamot vonva a jelenlegi hithideg s a hajdani 100 év előtti hitbuzgó kor közt, mely méltó lenne a kinyomtatásra.”
Heid János pécsi „tanítóképezdei” tanár pedig a német nyelven szólt a hívekhez.
Az ünnepre pápai teljes búcsút nyertek a hívek, de főleg a helybeliek járultak szentáldozáshoz. Máza és Györe filiákból az esőzések miatt csupán egyénileg jelenhettek meg, nem pedig processióval.
Az ünnepnek több lelki hozadéka is lett mivel megújították a korábban létezett szent olvasói társulatot, amely „a legszentebb szívnél közbenjáró Miasszonyunk féle jámbor társulattal párosíttatott”. Az újonnan beiratkozottak száma akkor megközelítette a 200-at és még folyamatosan jelentkeztek… Felsóhajthatunk: bizony boldog békeidők voltak!
Az ünnep emlékére egy új szoborral is gyarapodott a templom. A korábbi időszakban az évi szentségimádást Borromei Szent Károly napján szokták megtartani. A templom centenáriumára elkészült egy 130 cm. magas e szentet ábrázoló szobor Demetz Nándor tiroli műintézetében St. Ulrich bei Grödenben. Ez a szobor napjainkban is látható a templom lurdes-i mellékoltárának bal oldalán.
Forrás: Religio 1879 1. félév 42. sz.-334. p. a szerző ismeretlen.
Patton Gábor gyűjteményéből
1930-as évekből származó felvétel