Munkatársak

Plébános:
Ft. Vida Zsolt
Kisegítő lelkész:

Ft. Gyurosovics Mihály, nyugdíjas plébános

Jákovics Vilmos testület világi alelnöke-igeliturgia tartó-közösségszervező, akolitus jelölt
Szigeti István igeliturgia tartó-plébániai gondnok-közösségszervező-testületi tag-sekrestyés, akolitus jelölt
Kiss Lóránd Szászvár testületi tag-gazdasági felügyelő
Mattenheim Richárdné Cila Szászvár testületi tag - számvizsgáló
Pogrányi Gyuláné Katica Szászvár testületi tag - titkár - jegyző
Rausch-Póth Melinda Szászvár testületi tag-karitász csoportvezető
Ropoli Mónika Szászvár Szent Anna közösségi- és zarándokház gondnok
Vidácsné Drüszler Erzsébet igeliturgia tartó-beteglátogató-testületi tag
Bozsányi Dénes igeliturgia tartó - gondnok
Marcsek Gábor Szászvár hitoktató-testületi tag
Bozsányi-Fábián Krisztina ministráns vezető - plébániai adminisztrátor
Sebestyénné Nyisztor Orsolya Györe hitoktató, sekrestyés, egyházi hozzájárulás beszedő, testületi tag
Fábián Lajosné Gizella Izmény-sekrestyés, egyházi hozzájárulás beszedő, testületi tag
Fábián Mártonné Ibolya Szászvár sekrestyés
Mattenheim Andrea Szászvár sekrestyés