Egyházközségi Tanácsosok Testülete


*

Ft. Vida Zsolt plébános, elnök

Jákovics Vilmos világi alelnök

Tagok:

Marcsek Gábor Szászvár

Szigeti István Szászvár (plébániai gondnok)

Patton Gábor Szászvár

Rausch-Póth Melinda Szászvár

Pogrányi Gyuláné Szászvár (titkár-jegyző)

Vidácsné Drüszler Erzsébet Szászvár

Mattenheim Richárdné Szászvár (számvizsgáló)

Jákovics Vilmos Szászvár (Alelnök)

Kiss Lóránd Szászvár (gazdasági felügyelő)

Erdősné Horváth Katalin Máza

Blum Béla Vékény-Kárász

Fábián Lajosné Izmény

Fóris Istvánné Magyaregregy

Varga Péter Szalatnak

dr. Hernesz Péter Köblény (számvizsgáló)

Sebestyénné Nyisztor Orsolya Györe