A Szászvári Római Katolikus Templom felújítása – EEÖR-KP-1-2021/1-001240

A Szászvári Római Katolikus Templom felújítása – EEÖR-KP-1-2021/1-001240


A 2023-ban megkezdett felújítás során a műemléki védettséget élvező Szászvári Római
Katolikus Templom súlyosan leromlott állapotának tartószerkezeti helyreállítására került sor.
Jelen beruházás keretében a templom falazott szerkezeteinek feszítőkábeles megerősítése
valósult meg. A feszítőkábeles technológiával együtt elkészült a boltövek erősen sérült
záródásának korrekt helyreállítása a repedések acél ékpáros kiékelésével, a kimozdult téglák
helyreigazítása és a repedések injektálása. A támogatásból megvalósult beruházás
eredményeképpen a templom kikerült az életveszélyes minősítés alól. A projekt
megvalósításának legfőbb célja az épített örökség megőrzése volt az utókor részére.

A projekt címe: „A Szászvári Római Katolikus Templom felújítása”
A projekt azonosítószáma: EEÖR-KP-1-2021/1-001240
A szerződött támogatás összege: 15.000.000.- Ft
Köszönjük a támogatást!