Egyházközségi hozzájárulás


 

Az egyházközségi hozzájárulás (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) egy önkéntes felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége (vagyis plébániája) működését. Ez nem jelent mást, mint hogy a számunkra fontos és értékes dolgokra rendszeresen áldozunk időnkből és anyagi javainkból is, kifejezésre juttatva ezzel is, hogy fontosnak tartjuk azt.

Az egyházközségi hozzájárulást minden 18. életévét betöltött bármilyen jellegű jövedelemmel rendelkező hívőnek hitbeli kötelessége. Az egyházközségi hozzájárulás nem családokra van megszabva, hanem egyénekre.

Az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely a plébánia működését lehetővé teszi. A befizetett egyházközségi hozzájárulást teljes egészében a plébánia céljaira használjuk fel. De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás a plébániánkon az ingatlanok (plébániaépület és templom) fenntartása. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, hiszen a templom és a plébániaház fűtése, villany-, víz- és gázdíja messze meghaladja egy családi lakás vagy ház ilyen jelegű díjait. Ezen felül programok szervezésére, támogatására is fordítjuk ezeket az összegeket. A bevételekről és a kiadásokról a képviselőtestület minden évben pontos elszámolást kap a testület költségvetési ülésén.

Az egyházközségi hozzájárulás irányadó mértéke a jelenlegi egyházi ajánlások szerint az éves nettó jövedelem 0,5%-a, de természetesen mindenki a lehetőségeinek mértéke szerint dönti el, hogy milyen összeggel járul hozzá az egyházközség működéséhez (több testvérünk igyekszik ettől magasabb összegű hozzájárulást adni). Az összeg megállapításában segíthet a lejjebb található táblázat.

Az elmaradt egyházi adót 3 évre visszamenőleg lehet rendezni, szentségek kiszolgáltatásának kérésekor vagy szentmise szándék bejegyzésekor, ill. temetés adminisztrációs ügyeinek rendezésekor.

Az egyházadó befizetése szintén történhet készpénzben a sekrestyéseknél, vagy a plébánián plébános atyánál, vagy átutalással a plébánia bankszámla számára: Szászvár Hungária Takarék 71800068-11087539 
(Kérjük a megjegyzés rovatba a nevet és a pontos lakcímet feltüntetni szíveskedjenek)
A fíliákban az alábbi személyeknél lehet személyesen befizetni: Szászvár: Hang Istvánné; Máza: Erdősné Horváth Katalin; Györe: Sebestyénné Nyisztor Orsolya; Izmény: Fábián Lajosné; Magyaregregy: Fóris Istvánné; Szalatnak: Varga Péter; Köblény: Dr. Hernesz Péter.

Egyre többek által kedvelt mód a havi állandó átutalás beállítása a fenti bankszámlaszámra, mert így egész évben eloszlik az egyházadó összege és nem jelent egyszeri, nagyobb terhet annak megfizetése. A plébánia szempontjából szintén a havi állandó átutalás a legkedvezőbb választás, hiszen a fent részletezett kiadások többsége is havi állandó jelleggel jelentkezik.

Az egyházi hozzájárulás megfizetését érezzük állapotbeli kötelességünknek. Aki az egyházhoz tartozik, attól szolgáltatásokat vár annak illik kifejezni a közösséghez tartozást a közös terhek viselésével.

Támogatását hálásan köszönjük!
Isten fizesse meg minden adományát és az egyházért tett fáradozásait!